james 3:16 tagalog

    james 3:16 tagalog

    Car Dieu a tant aimé le monde, qui´l a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, pas mais ait la vie éternelle. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1 Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo nang oras ng pananalangin, na ikasiyam. Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, daß alle, die an ihn glaubt, nicht werloren werden, sondern das ewige Leben haben. ASV. Questions. 16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × James . For where envy and strife are, there is confusion and every evil work. – Juan 3:16 (WAR, Biblia han Lineyte-Samaranon), Say salitan bersion ed suraten diad biblia walay 6 ya salitan. – Jean 3:16 (Français, Bonjour de Cavite, Philippines). Narito ang ilang halimbawa ng bersyon ng Juan 3:16 sa iba pang mga wika sa Filipinas. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Yakobo 3:16 Swahili NT Maana popote palipo na wivu na ubinafsi hapo pana fujo na kila aina ya uovu. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . James 3:1-12. 1. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Manunulat 7:20, 22. Get an Answer. AMP. Juan 3:16 Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Therefore he says: God resists the proud, but gives grace to the humble." If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. We all stumble in many ways. Sarag yon dagdagan o bawasan. John 3:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Study the Inner Meaning ... James 2:14-26 Matthew 12:33-37 John 3:16-21; 5:24, 29 1 Timothy 4:7-16; 6:11-12 Hebrews 10:38-39 Mark 1:15 Hebrews 6:1 Acts of the Apostles 20:21 Ephesians 4:22. But we need it burned into our hearts so that we will apply it. – ITAWIT: Bible NT John (Juan) 3:16 (ITVSTP, Cagayan Tuao, Cagayan). – Juan 3:16 Pangasinense (Gobernador Amado Espino). 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܝܩ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܢܬܠ ܕܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܟܗ ܠܐ ܢܐܟܙ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܝܚܐ ܕܠܥܠܡ܀Hāḵanā gér ʼaḥeḇ ʼalāhā lʻālmā ʼaykanā dlaḇreh yḥyḏāyā yetel dkul man damhaymen beh lā naḇaḏ élā nehwuwn leh ḥayé dalʻālam. } [3], Lubos na iniibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Need some help understanding theology? Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 3 . A real reflection of our faith is to examine how well we allow God to control our tongues. Hiyah ne aatna, ti nidugah di pamhod Apo Dios hinan tataguh tun luta, at hennagna han oh'ohhan imbaluynan dida, ta an amin di mangulug ay hiya, ya adida milahhin ay Apo Dios, at mi'tagudan hiyah mid pogpogna. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > James 3 Santiago 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. KJ21. Read the Bible. katawan The body (Matt. This week in James 3:1-12 we find that “Faith Works Vocally”. Saray bersion ed mabalin ed salitan Filipino, Saray bersion ed mabalin ed salitan bansan, Bugtong na Anak, katumbas ng only begotten Son, Ang Pagtataas ng Anak ng Tao (Juan 3:14-21); Ang Sinabi ni Hesus kay Nicodemo, https://pag.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_3:16&oldid=66169, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Uling king lugud ning Dios king yatu, binie ne ing Anak nang bugtung, bang ing ninu mang maniwala kea, e ya mate nung e mirinan yang bie alang angga. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder [unrest, rebellion] and every evil thing and morally degrading practice. Kung ang sinoman ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong … The Ilocano Bible, published in 1909, is the second Bible to be published in any Philippine language, after the Tagalog which was published in 1905.. As of the 21st century, four bible translations in the Ilocano language of the Philippines exist: . Kay an Dios naghigugma gud han kalibutan, nga iya iginhatag an iya bugtong nga Anak, basi nga an ngatanan nga natoo ha iya, dira mawara, kondi ma may kinahguhi nga waray katapusan. Philippians 3 Righteousness Through Faith in Christ. What does James 4:6 mean? – Juan 3:16 (BCL, Biblia na Camarines ed Abalaten), Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.[8][9][10][11].

    Wholesale Toiletries Gift Sets, Thailand Embassy In Ghana, Fannie May S'mores Snack Mix Sam's Club, Burton Snowboard Jacket Sale, Italian Pistachio And Almond Cookies,

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *